fbpx Problemer med flagermus/ bekæmpelse - lad os hjælpe med effektiv fordrivelse | Bjarne Larsen Skadedyrsbekæmpelse
  • Syg Flagermus smidt ud af kolonien

  • Flagermus kræver ikke megen plads!

  • Vi sætter sikkerheden i højsædet!

  • Spændende fordrivelse på Nordsjælland

  • Flagermus lever som ofte i skønne natur som her

Problemer med flagermus/ bekæmpelse - lad os hjælpe med effektiv fordrivelse

Marts 2024 -  Seneste artikkel:

Bjarne Larsen: Specialist i Flagermusbekæmpelse

Bjarne Larsen er anerkendt som en førende ekspert inden for flagermusbekæmpelse og har dedikeret sit arbejde til at hjælpe ejendomsejere med at løse flagermus problemer på en sikker og effektiv måde. Med 35 års erfaring og ekspertise har han opnået anerkendelse for sin dybe forståelse af flagermusfordrivelse, problemer hermed, og hans evne til at finde skræddersyede løsninger til hvert unikt tilfælde.

Bjarne Larsen begyndte sin karriere som skadedyrsbekæmper for flere årtier siden og har siden specialiseret sig i flagermus bekæmpelse, og de mange problemer det kan indbærer. Hans passion for naturen og dyrelivet har drevet ham til at fordybe sig i studiet af flagermuse og deres adfærdsmønstre. Han er kendt for sin omfattende viden om flagermusbetænkning, herunder deres adgangs- og migreringsmønstre samt de miljømæssige faktorer, der påvirker deres tilstedeværelse.

En af Bjarne Larsens vigtigste bidrag til feltet er hans evne til at udvikle skræddersyede løsninger til at fordrive flagermus fra boliger og andre strukturer. Han anvender en række metoder, herunder præventive foranstaltninger og omhyggelig inspektion og forsegling af potentielle adgangssteder. Hans tilgang er altid baseret på principperne om skånsom og bæredygtig flagermusbekæmpelse for at sikre minimal indvirkning på de omgivende økosystemer.

Ud over hans praktiske arbejde tilbyder Bjarne Larsen også rådgivning og uddannelse til ejendomsejere og samfund om flagermusforebyggelse og -styring. Han er kendt for sin evne til at kommunikere komplekse emner på en letforståelig måde og for at give praktiske værktøjer og ressourcer til at håndtere flagermus problemer effektivt.

Bjarne Larsen er ikke kun en kendt inden for flagermusbekæmpelse, men også en passioneret fortaler for bevaring af naturen og dyrelivet. Han er dedikeret til at øge offentlig bevidsthed om vigtigheden af at beskytte flagermus og deres levesteder og arbejder aktivt for at fremme bæredygtige og ansvarlige praksisser inden for flagermusfordrielse og de problemer det kan medfører.

Bjarne Larsen fortsætter med at være en væsentlig stemme inden for flagermus fordrivelse og en pålidelig ressource for ejendomsejere og samfund, der står over for flagermus problemer. Hans dedikation til fagets udforskning og hans engagement i at levere enestående service har gjort ham til en værdsat figur inden for skadedyrs bekæmpelses branchen.

Denne artikel fokuserer på Bjarne Larsens baggrund, erfaring og bidrag til feltet, hvilket giver læserne en indsigt i hans ekspertise inden for flagermusfordrivelse og de problemer de kan medfører. Se Bjarne Larsen egen beskrivelse herunder - Baseret på egne erfaringer - God læselyst :

Se vores Facebook profil.

Se vores film på YouTube

Generelt om Flagermus

Flagermus i Danmark

Flagermus er et enestående pattedyr – den er klog og hurtig, og har en enestående evne til at orientere sig via ekko eller sonar lokalisering.

Lige nu er der 17 arter Flagermus i Danmark. Klimaforandringerne gør at vi kommer til at se mere til andre arter Flagermus i fremtiden.

Flagermusen er totalfredet

Flagermussen er en del af naturen, den er totalfredet, der skal værnes omkring den, hvor det kan lade sig gøre. Hvis det er muligt bør vi leve med den, også selvom den kan være bosat, hvor vi selv bor. Der kan være tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre. I de tilfælde må vi, med stor respekt, fordrive Flagermusen.

Fordrivelse/ Problemer / Bekæmpelse af Flagermus

Fordrivelse af Flagermus  bør ske meget skånsomt og med stor omhyggelighed. Det kræver store iagttagelser førend man kan fordrive Flagermus fra deres koloni. Der er altså ikke tale om en bekæmpelse !!

Bjarne Larsen Skadedyrsbekæmpelse kan hjælpe med at fordrive Flagermus . Vi bruger normalt mellem 3 – 5 døgn på at fordrive Flagermus. Når Flagermusene er flyttet ud fortsætter opgaven med at bekæmpe Væggelus. Hvor der er Flagermus er der som regel også Væggelus. Når Flagermusene er væk skal Væggelusene finde nye steder at finde føde, og ender derfor ofte på vores sovepladser, hvor de lever af menneskeblod – og så har man et meget stort problem.


Flagermus kan overføre Rabies

En anden grund til at fordrive Flagermus  er at de ofte er bærere af sygdommen Rabies – og hvis mennesker får rabies kan den være livstruende. Sygdommen smitter ved bid og via deres urin!! Dette faktum er meget vigtigt,  idet det kan være noget tilfældigt om man bliver smittet!!

Hvis uheldet er ude, og man bliver bidt så skal man vaske såret omhyggeligt med almindelig sæbe og øjeblikkeligt søge læge. Hvis det er muligt, bør man medbringe den Flagemus , der har bidt så denne kan blive indbragt til Statens Veterinære Institut for at blive undersøgt for Rabies.

Pga. smittefaren for Rabies skal man derfor heller ikke røre ved Flagemus , der ligger på jorden – selvom de ligger på jorden kan de stadig bide med samme konsekvenser som tidligere nævnt.


Andre gener

En anden gene, der kan være når man har Flagermus  boende er at der naturligvis vil være ekskrementer i- og omkring det sted hvor Flagermusene bor. Med tiden bliver det til en del og det lugter fælt – specielt om sommeren når der er varmt. I store mængder kan det trænge ned gennem loftet til der hvor man selv opholder sig. Når det er sket kræver det som oftest at loftet udskiftes. Der hvor Flagermusen flyver til- og fra kolonien vil der også forekomme ekskrementer – og det er ofte dér man i første omgang bliver opmærksom på at man har et problem med Flagemus .

Har man Flagermus  på loftet, så skal man ikke bekymre sig over om der vil komme kortslutninger o.a. Flagermus  laver ikke skade på el-installationer. De kan dog larme en del – specielt når ungerne er ved at være flyvefærdige. I den periode er der meget piben og høje lyde.


Bosteder for Flagermus

Flagermusen bosætter sig oftest i nærheden af grønne områder med mange træer, lunde, søer, åer og hav – med andre ord – steder hvor der er mange insekter.

Flagermus  kan ikke holdes væk ved blot at lukke flyvehullet / indgangen - de kræver så lidt plads, og finder en anden indgang i nærheden. De har også nød ud- og indgange, tænk hvis uglen sidder og venter på de kommer hjem - så skal de selvfølgelig have en anden indgang! For ind skal de inden det bliver lyst, for så er andre rovdyr på jagt efter Falgermussen, fx musvågen. Flagemus  kan iøvrigt ikke orienterer sig om dagen.

Andre metoder

Lugte, lyde og andre opfindsomme metoder duer desværre ikke - der er kun én udvej - de skal fordrives skånsomt, og det er meget vigtigt at der bliver lukket af for alle andre tænkelige og mulige indgange - vi bruger her specielmaterialer - og slutter af med at bekæmpe væggelus i miljøet nær Flagermusenes opholdssted.

Vi har 35 års erfaring med fordrivelse af FLAGERMUS  og har altid gode løsninger til at fordrive dem. Man ved endnu ikke om klimaforandringerne med sikkerhed er skyld i at antallet af kolonier med Flagemus  er stigende – men tendensen er den samme i vores nordiske nabolande. For blot 10 år siden havde vi i Danmark 13 arter, nu er der registreret 17 arter.

Periode for fordrivelse/ Bekæmpelse af Flagermus

Hvis du har brug for vores assistance er det vigtigt at du kontakter os hurtigst muligt. Det er kun muligt at fordrive/ bekæmpe Flagermus  i perioden fra august og frem til slutningen af september. I den periode er ungerne flyvefærdige, og kan dermed også blive udsluset. Pga. den begrænsede periode kan vi ikke løse så mange opgaver – og derfor gælder først-til-mølle-princippet. Vi skriver kunder op hele året.

Når en kunde ønsker min assistance til fordrivelse / bekæmpelse fra august,  skal jeg altid se på opgaven forinden for at besigtige forholdene.  Skal der anvendes stillads, bruges lift,  hvor opholder flagermussene sig og mange andre forhold gør sig gældende. Her skal jeg op til flagermussenes adgangsveje,  du kunne være omkostningskrævende set i forhold til at anvende 1 - 2 timer.  Nu bruger jeg drone,  meget stor fordel,  kan komme tæt på,  optage video / fotos,  måle op !  Og prisen er langt under at betale leje til lift / stillads.

Hvis du finder en Flagermus , død eller levende, må du gerne kontakte os. Vi samarbejder med Zoologisk Museum, som overvåger bestanden af flagermus. Bjarne Larsen Skadedyrsbekæmpelse forestår registrering og forsendelse af Flagermus.

Kontakt mig og hør mere om problemer og fordrivelse af flagermus

Har du Flagermus  kan du sikket genkende noget af det jeg her har skrevet - kontakt mig allerede i dag for at høre meget mere om, hvordan jeg kan hjælpe med lige præcis dit Flagermus  problem. Telefon 2984 0808 eller e-mail: info@bjarne-larsen.dk - Følg os på Facebook  - Se os på You Tube